Dragon's Landing - Khemadia

Archer

NA

507-1204-Archer-NA

RU

507-1204-Archer-RU

Berserker

EU

507-1204-Berserker-EU

JP

507-1204-Berserker-JP

KR

507-1204-Berserker-KR

NA

507-1204-Berserker-NA

RU

507-1204-Berserker-RU

THA

507-1204-Berserker-THA

TW

507-1204-Berserker-TW

Brawler

EU

507-1204-Brawler-EU

JP

507-1204-Brawler-JP

KR

507-1204-Brawler-KR

NA

507-1204-Brawler-NA

RU

507-1204-Brawler-RU

THA

507-1204-Brawler-THA

TW

507-1204-Brawler-TW

Gunner

KR

507-1204-Gunner-KR

NA

507-1204-Gunner-NA

RU

507-1204-Gunner-RU

Lancer

EU

507-1204-Lancer-EU

JP

507-1204-Lancer-JP

KR

507-1204-Lancer-KR

NA

507-1204-Lancer-NA

RU

507-1204-Lancer-RU

THA

507-1204-Lancer-THA

TW

507-1204-Lancer-TW

Mystic

EU

507-1204-Mystic-EU

JP

507-1204-Mystic-JP

KR

507-1204-Mystic-KR

NA

507-1204-Mystic-NA

RU

507-1204-Mystic-RU

THA

507-1204-Mystic-THA

TW

507-1204-Mystic-TW

Ninja

EU

507-1204-Ninja-EU

KR

507-1204-Ninja-KR

NA

507-1204-Ninja-NA

Priest

EU

507-1204-Priest-EU

JP

507-1204-Priest-JP

KR

507-1204-Priest-KR

NA

507-1204-Priest-NA

RU

507-1204-Priest-RU

THA

507-1204-Priest-THA

TW

507-1204-Priest-TW

Reaper

NA

507-1204-Reaper-NA

RU

507-1204-Reaper-RU

Slayer

EU

507-1204-Slayer-EU

JP

507-1204-Slayer-JP

KR

507-1204-Slayer-KR

NA

507-1204-Slayer-NA

RU

507-1204-Slayer-RU

TW

507-1204-Slayer-TW

Sorcerer

NA

507-1204-Sorcerer-NA

Valkyrie

NA

507-1204-Valkyrie-NA

Warrior

EU

507-1204-Warrior-EU

JP

507-1204-Warrior-JP

KR

507-1204-Warrior-KR

NA

507-1204-Warrior-NA

RU

507-1204-Warrior-RU

THA

507-1204-Warrior-THA

TW

507-1204-Warrior-TW